Frequently Asked Questions

FAQ CivilBlocks (2)

Worden er blokken meegeleverd?

Er worden een vijftal eenvoudige blokken meegeleverd in twee categorieën, om een indruk te kunnen krijgen van de werking. Het is de bedoeling dat binnen uw bedrijfsomgeving de CAD beheerder de bibliotheek vult met de door u gebruikte blokken. Deze worden dan via de overzichtelijke interface van CivilBlocks toegankelijk gemaakt voor iedereen.

Kan ik de NLCS blokken gebruiken?

Ja, na installatie van bijvoorbeeld de NLCS Toolbox van Frank Lenoir en de bijbehorende dataset, is er een map met NLCS blokken aanwezig. Door CivilBlocks te verwijzen naar deze locatie, kan direct vanuit de CCToolbox de NLCS blokken worden gebruikt.

FAQ CivilNotes (4)

Waar worden de CivilNotes opgeslagen?

De CivilNotes worden opgeslagen in de tekening. Om alle notes te verwijderen kan via de rechter muisknop optie alle notes in één keer worden verwijderd.

Worden de gelinkte afbeeldingen meegestuurd bij verzenden?

Nee, de link is slechts een verwijzing naar een bestand. Een gelinkt document of afbeelding wordt niet ingesloten in de tekening en dient afzonderlijk te worden verstrekt aan de persoon waar u de tekening naar toe stuurt.

Ik heb foto’s gemaakt met een GPS locatie.

Deze worden bij het inlezen automatisch omgezet naar een RD locatie. Is dit niet de correcte positie? Kies dan een betere uit de kaart.

Al mijn foto’s liggen op dezelfde plek!

De Camera App's van mobiele telefoons en tablets hebben vaak de mogelijkheid om een GPS locatie in de tekening op te slaan. De default Camera App van Android mobiele telefoons en tablets haalt echter maar één keer een GPS locatie op, en dat is tijdens het starten van de App. Alle foto's die daarna gemaakt worden, hebben dezelfde locatie. Dit is op te lossen door voor elke nieuwe foto de App af te sluiten en opnieuw te starten.

FAQ CivilPoints (3)

Kan ik een omschrijving opgeven voor een punt?

Ja dat kan. Deze wordt ook opgeslagen in het uitzetbestand.

Als ik een punt verwijder uit de tekening?

Dan wordt de puntengroep direct bijgewerkt. Dit geldt ook voor het verplaatsen van een punt of handmatig toevoegen van een punt.

Algemeen (3)

Welke modules zitten er in de CCToolbox?

De CCToolbox is er in twee versies: een Freeware en een Complete versie. Kijk hier voor een overzicht van de modules per versie.

Werkt de CCToolbox ook in Microstation?

De CCToolbox is momenteel alleen geschikt gemaakt voor AutoCAD en BricsCAD.

Is er ook een netwerklicentie mogelijk?

De CCToolbox wordt per gebruiker geactiveerd. Wel is het mogelijk om een bedrijfsvolume af te nemen van bijvoorbeeld 50 of 100 licenties. Neem contact op voor alle mogelijkheden.

FAQ CivilImport (2)

Kan ik de coördinaten verschaald importeren?

Ja, per coördinaat kan een verschalingsfactor worden ingesteld. Zo is het mogelijk om de X en Y in meters en de Z in centimeters te importeren.

Ik wil hoogtecijfers tekenen, kan dat?

Dat kan. Als er een Z-waarde bekend is in de data, dan kan deze als attribuut worden uitgetekend of als losse tekst.

FAQ CivilKlic (2)

Wat is de nauwkeurigheid van de gevectoriseerde bestanden?

De nauwkeurigheid van een Klic levering is ongeveer 1m, volgens opgave van het Kadaster. De lijndikte van de bitmaps is omgerekend in AutoCAD units circa 30cm. De gevectoriseerde lijn is dus redelijk onnauwkeurig en kan alleen gebruikt worden ter indicatie.

Waarom zijn de lijnen zo hoekig?

Bitmaps bestaan uit vierkante pixels. Bij het vectoriseren van een schuine lijn kan het vectorisatieproces denken dat de lijn een haakse hoek maakt, om bij het volgende hoekpunt van de pixel een nieuwe haakse hoek toe te voegen. Zo ontstaat een zigzaglijn. De nauwkeurigheid van de lijn wordt er niet minder om, het vervangen van deze lijn door een lijnrechte lijn verhoogt de nauwkeurigheid daarnaast ook niet.

FAQ CivilAnalyze (3)

Kan ik eigen kleurenschema’s maken?

Ja, in tegenstelling tot Civil 3D kun je zelf kleurenschema's maken. Bijvoorbeeld de zogenaamde Bosatlas kleuren.

Kan ik ook Volume Surfaces van een kleurenschema voorzien?

In de huidige versie van CivilAnalyze is dat nog niet mogelijk.

Kan ik mijn eigen logo op de rapportage zetten?

Ja, op het tabblad Instellingen is het mogelijk om zelf een logo te selecteren welke op de rapportages geplaatst wordt.

FAQ CivilProfile (4)

Kan ik meerdere banden onder mijn profiel plaatsen?

Ja, dit is standaard Civil 3D functionaliteit.

Kan ik een hoogteverschil in de band plaatsen?

Ja, dit is standaard mogelijk in Civil 3D.

Kan ik profiellijnen in een bestaande Profile plaatsen?

Niet direct, maar er kan wel een nieuwe Profile gemaakt worden welke vervolgens als een Super Imposed Profile geprojecteerd kan worden op het gewenste profiel.

Ik wil mijn profiel andersom uittekenen.

Het profiel wordt gebaseerd op de eerste polylijn welke geselecteerd wordt en daarbij wordt gekeken aan welke kant de lijn geselecteerd wordt. Wordt een lijn ergens aan de rechterkant geselecteerd, dan wordt aan die zijde het nulpunt bepaald.

FAQ CivilSmart (5)

Ik heb ook een handig idee!

We horen het graag. Neem contact met ons op en als er een generieke oplossing voor is waar iedereen wat aan heeft, dan bouwen we het in één van de volgende versies in.

Op welke laag worden de taludarceringen geplaatst?

Nagenoeg alle functies van CivilSmart die objecten toevoegen aan de tekening, doen dit op de actieve laag.

Houdt de taludarcering rekening met 3D lijnen?

Ja, bij 2D polylijnen is de volgorde van selecteren van belang, maar bij 3D lijnen worden de taludarceringen uitgetekend naar de hoogten van de 3D lijnen.

Kan ik paalafwijkingen berekenen naar de balk?

De afwijking wordt berekend als rechtstreekse afstand. AutoCAD weet zelf niet te bepalen of een paal op, naast of dichtbij een belangrijke balk ligt, die beoordeling dient de constructeur zelf te doen. Maar het scheelt al enorm veel tijd als je in plaats van bijvoorbeeld alle 500 palen nog maar 17 grote afwijkingen hoeft te beoordelen.

Hoe kom ik aan het kaartmateriaal?

Voor de kaartenmodule dient er wel kaartmateriaal beschikbaar te zijn. Civilcenter heeft openbare Top25 Raster bestanden van het Kadaster samengesteld in een bibliotheek. Deze kan gratis worden gedownload via een downloadlink. Aangezien deze bibliotheek ca. 1.5 gygabyte groot is, wordt deze data niet in de installatie meegeleverd.

Neem contact op met CivilCenter met het verzoek om de downloadlink.

Ook is het mogelijk om eigen kaartmateriaal zoals een verzameling luchtfoto's in een bibliotheek te plaatsen. Aangezien dit geen standaard is maar altijd maatwerk, kan CivilCenter aanbieden om uw organisatie te helpen met het samenstellen van zo'n bibliotheek. Neem hiervoor contact met ons op.

FAQ CivilSurvey (6)

Worden de meetregels gesorteerd bij inlezen?

Het meetbestand kan optioneel worden gesorteerd op puntnummer.

Naar hoeveel parameters kan ik verwijzen in mijn puntsymbolen?

Dit is uitgebreid tot 50 parameters. Met dit aantal parameters kan nagenoeg elke eigenschap van een gemeten object worden geïnventariseerd en in een attribuut worden aangeduid.

Kan de meting in 3D worden uitgetekend?

Ja, dat kan. Polylijnen met bogen worden daarbij omgezet naar 3D polylijnen met voldoende rechtstanden.

Worden fouten in de meting gemeld?

Ja, voor zover de applicatie kan bepalen of iets fout is, zal er een melding worden gedaan in de Event Viewer na verwerking. Elke fout die onderschept wordt, wordt hierin getoond. Is er een coördinaat aanwezig dan kan worden dubbelgeklikt zodat gezoomd wordt naar de locatie van de fout. Fouten kunnen zijn: een onbekende codering, een doorverlenging vanuit het eerst gemeten punt zonder richtpunt, enzovoort.

Kan ik profielen meten?

Ja, dat is heel eenvoudig. Er kan een onbeperkt aantal lijnen per profiel worden gemeten, projecties zijn eenvoudig te meten, een profiel kan gespiegeld worden getekend en het is mogelijk om zelf een nulpunt te bepalen in het profiel. Daarnaast is het mogelijk om zowel lengteprofielen als dwarsprofielen te meten.

Kan ik ook later profielen genereren uit de meting?

Ja, er is een mogelijkheid in de module CivilDTM om op basis van 3D polylijnen een profiel uit te tekenen. Als met CivilSurvey alleen 3D polylijnen worden gemeten, of uit een verwerkte meting een 3D polylijn wordt getekend, dan kan eenvoudig een profiel worden gegenereerd.

FAQ CivilVolume (1)

Hoe komt de Surface na verwerking aan zo’n mooi kleurenschema?

Die wordt door de applicatie automatisch toegevoegd als stijl.

FAQ CivilWDB (4)

Kan de hoeveelheid slib ook worden berekend?

Dat kan met de applicatie WDB. Voor geo-refereren en presenteren van de profielen kan CivilWDB worden gebruikt. Wel wordt de slibdikte in de profielen aangegeven.

Wordt het meetprotocol van Waterschap … ook ondersteund?

Momenteel worden de meetprotocollen v7 en v8 van Waterschap Rivierenland ondersteund. Indien andere Waterschappen ook eigen formaten hanteren, dan zal dat worden toegevoegd in een volgende versie.

Hoe kan ik MET-bestanden maken voor het Waterschap?

Dit is een standaard export-formaat in CivilWDB.

Wat kan ik met aangeleverde MET-bestanden doen?

In CivilWDB is het mogelijk om MET-bestanden in te lezen en uit te tekenen naar profielen.

FAQ CivilClassify (4)

Welke objecten kan ik classificeren?

De objecten van het type Line, 2D Polyline, 3D Polyline, Blocks en MPolygons (vlakken) kunnen worden voorzien van geclassificeerde data. Door gebruik te maken van voorgedefinieerde veldtypes kan vervolgens geheel automatisch de lengte, oppervlak, omtrek of coördinaatpunt van de objecten worden ingevuld in het betreffende database veld.

Hebben jullie iets voor KernGIS?

Ja. Met CivilClassify is het goed mogelijk om objecten te classificeren volgens de specificaties van KernGIS. CivilCenter heeft hiervoor een volledige dataset gereed. KernGIS is overigens niet een eenvoudig te implementeren systeem. CivilCenter kan u daarbij helpen.

Hebben jullie iets voor BGT?

Met CivilClassify zou het goed mogelijk zijn om te classificeren volgens de specificaties van BGT. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Hebben jullie iets voor SufRib?

Ja, er is een datatabel beschikbaar met SufRib velden. Daarnaast is er een importmogelijkheid in CivilClassify voor SufRib bestanden.

FAQ CivilDTM (4)

Kan ik een terreinmodel bewerken?

Ja. Het is mogelijk om driehoeken uit het model te verwijderen. Ook is het mogelijk om via instellingen bepaalde punten uit te sluiten zoals punten op hoogte 0.

Welke objecten kan ik gebruiken voor een terreinmodel?

Een terreinmodel kan worden gemaakt door het selecteren van Points, Blocks, Lines en 3D Polylines.

Heb ik Civil3D nodig?

Nee, een standaard AutoCAD of BricsCAD versie is voldoende.

Kan ik doorsneden maken van terreinmodellen?

Ja, dat gaat heel eenvoudig. Teken één of meerdere lijnen waar de dwarsprofielen van het model moeten komen, en verwerk in één slag al deze profielen. Tevens is het mogelijk om direct objecten te projecteren op de profielen, zoals bomen maar ook kabels en leidingen.

FAQ CivilFollowMe (2)

Heb ik een dure GPS nodig?

Nee, ook een eenvoudige GPS ontvanger van een paar tientjes werkt prima voor een globale plaatsbepaling. Zolang een GPS met Bluetooth verbonden is en de data in NMEA formaat doorgeeft, kan de GPS ontvanger worden gebruikt.

Wat is de nauwkeurigheid?

De nauwkeurigheid van de GPS ontvanger is bepalend. Met een goedkope ontvanger zonder een correctie via een inbelnetwerk zoals 06-GPS zal ongeveer 5 tot 10 meter nauwkeurig zijn. Een duurdere GPS met een verbinding via een correctie netwerk zal op centimeter niveau kunnen meten.

Voor het inventariseren is een goedkope ontvanger ruimschoots voldoende. Meestal volstaat om een globale positie aan te geven in de kaart. Vervolgens kan in de kaart nauwkeurig worden ingeschetst of worden aangesloten op reeds aanwezige geometrie.

Zelf een vraag stellen?

Uw naam (noodzakelijk):

Uw email (noodzakelijk):

Welke module:

FAQ vraag:

Zoeken

Downloaden

Download hier de laatste versie. U kunt deze onbeperkt 30 dagen uittesten of uw bestaande versie upgraden (alleen met onderhoudscontract).