CivilSurvey

Geschikt voor AutoCAD BricsCAD

Logo NLCSCivilSurvey is een module waarmee metingen van situatie en profielen direct verwerkt kunnen worden naar een situatietekening. Alle puntcoderingen, lijncoderingen en profielcoderingen kunnen zelf worden ingesteld en bepaald, in elk willekeurige standaard. Conform de NLCS standaard verwerken is dus geen enkel probleem.

Gemeten punten kunnen worden voorzien van attributen, bijvoorbeeld eigenschappen zoals de gemeten Z-waarde, als een opgegeven parameter. Tevens kunnen puntsymbolen gedraaid worden gemeten zodat kolken altijd netjes zijn uitgelijnd met de band.

Lijnen kunnen worden gemeten met zelf in te stellen stuurcodes om bijvoorbeeld bogen te kunnen meten, of een lijn door te kunnen verlengen.

Profielen kunnen inclusief opmaak worden gemeten en uitgetekend. Zo kan direct in het profiel een boom worden geprojecteerd, of een ashoogte. Profielen kunnen andersom worden gemeten, zodat het ene profiel heen en het andere profiel terug over een drukke straat gemeten kan worden. Ook is het mogelijk om zelf het nulpunt in het profiel te bepalen. Teksten in de bands kunnen worden uitgedund of gespreid.

FAQ CivilSurvey

Worden de meetregels gesorteerd bij inlezen?

Het meetbestand kan optioneel worden gesorteerd op puntnummer.

Naar hoeveel parameters kan ik verwijzen in mijn puntsymbolen?

Dit is uitgebreid tot 50 parameters. Met dit aantal parameters kan nagenoeg elke eigenschap van een gemeten object worden geïnventariseerd en in een attribuut worden aangeduid.

Kan de meting in 3D worden uitgetekend?

Ja, dat kan. Polylijnen met bogen worden daarbij omgezet naar 3D polylijnen met voldoende rechtstanden.

Worden fouten in de meting gemeld?

Ja, voor zover de applicatie kan bepalen of iets fout is, zal er een melding worden gedaan in de Event Viewer na verwerking. Elke fout die onderschept wordt, wordt hierin getoond. Is er een coördinaat aanwezig dan kan worden dubbelgeklikt zodat gezoomd wordt naar de locatie van de fout. Fouten kunnen zijn: een onbekende codering, een doorverlenging vanuit het eerst gemeten punt zonder richtpunt, enzovoort.

Kan ik profielen meten?

Ja, dat is heel eenvoudig. Er kan een onbeperkt aantal lijnen per profiel worden gemeten, projecties zijn eenvoudig te meten, een profiel kan gespiegeld worden getekend en het is mogelijk om zelf een nulpunt te bepalen in het profiel. Daarnaast is het mogelijk om zowel lengteprofielen als dwarsprofielen te meten.

Kan ik ook later profielen genereren uit de meting?

Ja, er is een mogelijkheid in de module CivilDTM om op basis van 3D polylijnen een profiel uit te tekenen. Als met CivilSurvey alleen 3D polylijnen worden gemeten, of uit een verwerkte meting een 3D polylijn wordt getekend, dan kan eenvoudig een profiel worden gegenereerd.

Afbeeldingen

Zoeken

Downloaden

Download hier de laatste versie. U kunt deze onbeperkt 30 dagen uittesten of uw bestaande versie upgraden (alleen met onderhoudscontract).